Oscar Reutersvärd

Oscar Reutersvärd föddes 1915 i Stockholm och dog i Lund 2002. Bildkonstnär och skulptör, sedermera professor. Han var elev hos Otto Sköld och Otto G Carlsund i Stockholm och i Paris studerade han för Fernand Léger. En lärotid om vilket han säger, ”Genom min skolning under Otto G Carlsund och Fernand Léger är jag en representant för de puristiska ideologierna. I mina kjedjor och ”omöjliga figurer” uppfylls purismens krav på klarhet, precision och principförankring. Men på ett bakvänt sätt. 1953 blev Reutersvärd docent vid Stockholms universitet och 1964 professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet. Han själv räknade sig till pionjärerna inom ”de omöjliga figurernas” laboratorievärld. Och i sitt konstnärskap skapade han mycket riktigt bilder av geometriska figurer som gick emot trigonometrins och perspektivens grundlagar.

Han är idag representerad på Moderna Muséet i Stockholm, Centre Pompidou i Paris, Musée des beaux-arts i Rouen och Nasjonalgalleriet i Oslo för att nämna några institutioner.

Filtrera produkter Visar alla 2 resultat
Teknik
Höjd
Bredd
Filtrera produkter Visar alla 2 resultat
Teknik
Bredd
Höjd